citydrifter 发表于 2012-2-22 13:23 | 只看该作者

秀才 Rank: 1

2月18日,回母校看了看……

DSC_0052_调整大小.jpg
2012-2-22 13:22

DSC_0061_调整大小.jpg
2012-2-22 13:22

DSC_0064_调整大小.jpg
2012-2-22 13:22

DSC_0076_调整大小.jpg
2012-2-22 13:22

DSC_0019_调整大小.jpg
2012-2-22 13:22

DSC_0029_调整大小.jpg
2012-2-22 13:22

DSC_0035_调整大小.jpg
2012-2-22 13:22

DSC_0043_调整大小.jpg
2012-2-22 13:22

DSC_0096_调整大小.jpg
2012-2-22 13:22

DSC_0099_调整大小.jpg
2012-2-22 13:22

DSC_0102_调整大小.jpg
2012-2-22 13:22

核桃林_调整大小.jpg
2012-2-22 13:22

新图_调整大小.jpg
2012-2-22 13:22

 

拍得很好啊,天很蓝!

TOP

天气不错啊,去年底回去一次,还特意去吃了明德楼下的烤红薯

TOP

纪宝宝换成陈露露之后,学校今年又已经变化了很多哟,有空常回校看看~~~

TOP

纪宝宝换成陈露露之后,学校今年又已经变化了很多哟,有空常回校看看~~~

TOP

天好蓝,好美啊!我最近一直在惦记老图前面那两树花开了没,千朵万朵压枝低的时候,春天就到了。

TOP

我最近一直在惦记老图前面那两树花开了没

TOP

好怀恋   草皮还没有长起来。

TOP